rise.png

Kontorsanpassning till RI.SE

Ombyggnad av kontor på Ideon i Beta 5 huset

Arbetet pågår på plan 4-7 och omfattar både el samt nätverk / fiber installationer

utbyte till ny energieffektiv LED belysning samt omändring efter ny planlösning