19.jpg

Renovering åt Migrationsverket

Renovering av kontor till Migrationsverket på Kv Gunghästen i Malmö  - Beställare är Fastighets AB Trianon.

Kontorsanpassning med nytt brandlarm samt ny belysning i LED utförande