32.jpg

Nytt gym till Nordic Wellness

El-Expressen gör installation till ett nytt Nordic Wellnes i Malmö - Beställare är Servicekuben AB. Larm, Passage Brand samt Kraft och belysning