17.jpg

Ombyggnation åt Akka frakt

Ombyggnation av kontor till Akka frakt i Malmö - Beställare är Servicekuben AB.

Diverse kontorsanpassningar samt byte av belysning till LED samt installation av nytt passagesystem.