fitness-24-7.png

Renovering av Fittness 24/7 i Lund

Ombyggnad av befintliga lokaler med ny belysning samt komplettering av nätverket

Installation av ny reception samt en ny yta som det skall installeras nytt brandlarm och belysning.