saby-tryckstegringsstation.png

Ombyggnad av tryckstegringstation

Ombyggnaden av Säby tryckstegringsstation har påbörjats för att öka driftsäkerheten av dricksvatten inför framtiden i Landskrona kommun. Kommunen får sitt dricksvatten från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Vattnet transporteras i ledningar från Ringsjöverket till Landskrona där det först når en tryckstegringsstation. I denna höjs och utjämnas vattentrycket innan det pumpas vidare till konsumenter runt om i kommunen.