Ombyggnad av Skanörs Brandstation

Ombyggnad av Skanörs Brandstation

2018-10-01

Total renovering av Skanörs brandstation. 

Gammal brandstation som kommer att byggas till med nytt garage samt utbyte av all invändig el.

Allt från belysning till nytt larm och passage