NYA OBJEKT

NYA OBJEKT

2016-03-16

Ombyggnation av kontor till AKKA frakt i Malmö - Beställare är Servicekuben AB

Diverse kontors anpassning samt byte av belysning till LED samt installation av nytt passage system 

Nya lokaler till Toughest i Malmö - Beställare är TS Byggentrepenad AB

Renovering av kontor till Migrationsverket på Kv Gunghästen i Malmö  - Beställare är Fastighets AB Trianon

Kontorsanpassning med nytt brandlarm samt ny belysning i LED utförande

Installation till ett nytt Nordic Wellnes i Malmö - Beställare är Servicekuben AB.

Ny installation till nytt gym med Larm, Passage Brand samt Kraft och belysning

Kontorsanpassning till Bone Support i Lund - Beställare Dajol Bygg AB